dimarts, 27 de març de 2012

QUÈ FAREM A L'ASSIGNATURA ?


En aquesta matèria s'analitzen, es coneixen i es creen situacions d'ensenyament i aprenentatge de la llengua oral formal com a base de la interacció i de la construcció per part dels alumnes. Així mateix, es pretén concebre la literatura com a font i eina bàsica en la transmissió i construcció d'un corpus de la literatura infantil i juvenil.


Segons el pla docent de l'assignatura, mostro un llistat dels continguts que es treballaran:

1.- Introducció a la literatura infantil i juvenil

1.1.- La literatura infantil: conceptes claus, què entenem per literatura infantil i juvenil (LIJ), les funcions educatives de la LIJ, etc.
1.2.- Els gèneres de la literatura infantil i juvenil (LIJ): narrativa, poesia i teatre
1.3.- Literatura infantil i juvenil en l'educació primària

2.- L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua oral formal

2.1.- Llengua oral i escola: per què ensenyar llengua oral a l'escola?
2.2.- Llengua oral espontània i llengua oral formal.
2.3.- La interacció oral: anàlisi de la conversa.
2.4.- Gèneres discursius com a element organitzador.
2.5.- Didàctica de la llengua oral formal: models i situacions d'ensenyament i aprenentatge a l'aula.
2.6.- Les TIC i la competència lingüística oral i audiovisual.
2.7.- Avaluació de la llengua oral

divendres, 23 de març de 2012

QUÈ ÉS UN PLE ?

PLE  (Personal Learning Enviroment)
         (Entorn Personal d'Aprenentatge)

El PLE són un conjunt de serveis, eines i dispositius que ens ajuden a estar comunicats, compartir informació, experiències, etc. El PLE ens ajudar a agafar el control i a tenir la gestió del nostre propi procés d'aprenentatge.  

Les xarxes socials ens serviran per generar espais on intercanviar informació. A continuació, un seguit d'eines que ens seran de gran utilitat a l'hora de crear el nostre propi PLE:A continuació us adjunto un vídeo molt interessant d'en Jordi Ardell, Doctor en Ciències de la Educació i professor del Departament de la Universitat Jaume I de Castelló, en una entrevista realitzada per Josi Sierra:
dijous, 15 de març de 2012

BENVINGUTS AL BLOC !!


Per a poder fer la recuperació de l'assignatura optativa d'Utilització i Didàctica de les TIC i d'Internet, farem un PLE sobre una de les assignatures que estem cursant en el segon quadrimestre del tercer curs de Magisteri de Grau en Educació Primària.


La assignatura que he escollit per a realitzar aquest PLE és la de Didàctica de la primera llengua i la literatura dins el mòdul d'Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II.

Espero que gaudiu dels comentaris i publicacions que aniré realitzant. Si algú vol donar la seva opinió i/o donar més informació sobre algun aspecte...endavant !!! Estaré encantat de llegir els vostres comentaris !!

Moltes gràcies !!!