dimarts, 27 de març de 2012

QUÈ FAREM A L'ASSIGNATURA ?


En aquesta matèria s'analitzen, es coneixen i es creen situacions d'ensenyament i aprenentatge de la llengua oral formal com a base de la interacció i de la construcció per part dels alumnes. Així mateix, es pretén concebre la literatura com a font i eina bàsica en la transmissió i construcció d'un corpus de la literatura infantil i juvenil.


Segons el pla docent de l'assignatura, mostro un llistat dels continguts que es treballaran:

1.- Introducció a la literatura infantil i juvenil

1.1.- La literatura infantil: conceptes claus, què entenem per literatura infantil i juvenil (LIJ), les funcions educatives de la LIJ, etc.
1.2.- Els gèneres de la literatura infantil i juvenil (LIJ): narrativa, poesia i teatre
1.3.- Literatura infantil i juvenil en l'educació primària

2.- L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua oral formal

2.1.- Llengua oral i escola: per què ensenyar llengua oral a l'escola?
2.2.- Llengua oral espontània i llengua oral formal.
2.3.- La interacció oral: anàlisi de la conversa.
2.4.- Gèneres discursius com a element organitzador.
2.5.- Didàctica de la llengua oral formal: models i situacions d'ensenyament i aprenentatge a l'aula.
2.6.- Les TIC i la competència lingüística oral i audiovisual.
2.7.- Avaluació de la llengua oral

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada